Dinsdag 3 maart 2020

Over rechts en links in de beeldende kunst

Over rechts en links in de beeldende kunst

Over rechts en links in de beeldende kunst

Tijdens de tentoonstelling ‘Het Theater en de Verbeelding’ worden er drie publiekslezingen gehouden. Deze gaan over de overlappende cultuurgeschiedenis van theater, schilderkunst en fotografie. De laatste lezing in deze trilogie ‘Over rechts en links in de beeldende kunst’ handelt over het effect van plaatsbepaling in een compositie.

De grenzen van het begrijpen van de kunst worden bepaald door de biofysische basis van ons centraal zenuwstelsel. Daarin zijn een aantal wetmatigheden aan te wijzen. De geldigheid van door kunstenaars geformuleerde regels over hoe kunst te maken kan in veel gevallen worden aangetoond door deze wetmatigheden. In vrijwel alle gevallen waren de visionaire kunstenaars die deze wetmatigheden lanceerden er niet van op de hoogte dat de geldigheid was terug te voeren op de werking van onze hersenen. Zij waren eenvoudig ervaringsdeskundigen en zij zagen dat het werkte. En dat het daarom zinvol was deze regels toe te passen. Het is interessant om met de kennis van vandaag de geldigheid van deze regels te relateren aan de werking van ons brein.

Binnen de beeldbegrenzing van de bühne of een compositie kan men op elke gewenste plaats een beeldelement plaatsen. Indien je echter via een plaatje gerichte communicatie tot stand wil brengen (nonverbaal), dan kan het uitermate zinvol zijn te weten dat niet elke plek binnen de beeldbegrenzing dezelfde waarde en betekenis heeft.

Het lezen van beeld gebeurd in onze hersenen grotendeels onbewust. Dit maakt de toepassing van de principes die in deze lezing worden verklaard krachtig.

De website van Theater vanBeresteyn maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren. Marketing cookies worden gebruikt voor het meten van kaartverkoop en het toepassen van gerichte advertenties. Lees meer over het gebruik van onze cookies.