Woensdag 18 december 2019

De Huneborg

De Huneborg

De Huneborg

Archeologische lezing door Diana Spiekhout

De droge zomer van 2018 was voor archeologen een topzomer. Overal in Nederland kwamen de contouren van oude gebouwen naar boven. Voor Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum en landschapshistorica bij het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit van Groningen, kwam dit als een geschenk uit de hemel. Waar vroeger grachten en greppels lagen, blijft de bodem natter en zijn de contouren zichtbaar. Bij Noordlaren ontstonden groene cirkels, de plek van een Middeleeuws kasteel. De kastelen uit die ti jd zagen er overigens soms heel anders uit dan mensen denken. In Nederland stonden ze ook in beekdalen en moerasgebieden en hadden niet alti jd de contouren van kasteel de Haar in Haarzuilens of een Disneykasteel. Ze werden vaak omringd door meerdere grachten, soms wel acht zoals bij de waterburcht te Eelde. Diana zal deze avond ingaan op haar promotie onderzoek over kastelen in het Oversticht en de diversiteit aan verschijningsvormen.

Gratis Entree

De website van Theater vanBeresteyn maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren. Marketing cookies worden gebruikt voor het meten van kaartverkoop en het toepassen van gerichte advertenties. Lees meer over het gebruik van onze cookies.