Privacy verklaring

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 1. VANBERESTEYN
  U leest op dit moment de privacy verklaring van vanBeresteyn. VanBeresteyn is een Cultuur centrum en biedt een breed theater- filmprogramma en andere culturele activiteiten voor alle bewoners van de gemeente Veendam en daarbuiten.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door vanBeresteyn verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich hierbij niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door vanBeresteyn, neem dan contact op via vanBeresteyn@veendam.nl.  Museumplein 5a, 9641 AD  Veendam. Btw. Nr. NL001374527B02 | KVK Nr…….

 1. DOELGEGEVENS
  Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door vanBeresteyn. Deze worden hieronder toegelicht.
 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  VanBeresteyn stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds bedoeld om de kaartverkoop en inschrijvingen van onze voorstellingen, films en evenementen te stimuleren en anderzijds gericht op kennisdeling. voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van vanBeresteyn. Daarnaast kan u mondeling of schriftelijk gevraagd worden u aan te melden.
 2. Contact opnemen
  Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met vanBeresteyn via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

De website van vanBeresteyn verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met onze relaties.

 1. ONTVANGERS
  De gegevens die vanBeresteyn ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
 1. Gentleware
  De kaartverkoop van onze theatervoorstellingen en nieuwsbrief inschrijvingen verlopen via de site podiumnemerland.nl van Gentleware. De gegevens worden opgeslagen op de servers van Gentleware.
 2. Slash2
  De nieuwsbrieven worden verzonden door een mailtool. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst.
 1. OPSLAGPERIODE
  Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door vanBeresteyn, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in een database. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar vanberesteyn@veendam.nl.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met vanberesteyn via mail, worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Slash2
  De gegevens die Slash2 op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 1. BEVEILIGING
  Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door vanBeresteyn of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar vanBeresteyn. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van vanBeresteyn privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 1. JOUW RECHTEN
 1. Recht op inzage
  U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij vanBeresteyn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar vanBeresteyn. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door vanBeresteyn. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht u de gegevens nodig hebben die bij vanBeresteyn opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient vanBeresteyn al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij vanBeresteyn vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. .
 5. Recht op het indienen van een klacht
  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat vanBeresteyn niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wilt u niet dat vanBeresteyn uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via mailadres vanberesteyn@veendam.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
 1. PLICHTEN
  VanBeresteyn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een sociaal-cultureel en een semi-commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van cursussen, lessen, workshops en theatervoorstellingen en filmvoorstellingen van vanBeresteyn via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan vanBeresteyn de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met vanBeresteyn met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd op de website. Denk aan het plaatsen van een Facebook cookie of het bekijken van een YouTube video op onze website.

VanBeressteyn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer vanBeresteyn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van vanBeresteyn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via vanberesteyn@veendam.nl

Laatste wijziging: 16-11-2018

© Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn

 

De website van Theater vanBeresteyn maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren. Marketing cookies worden gebruikt voor het meten van kaartverkoop en het toepassen van gerichte advertenties. Lees meer over het gebruik van onze cookies.