vanBeresteyn

Sponsoren / Vrienden

Home » Over » Sponsoren / Vrienden

Vrienden van vanBeresteyn

Steun het theater en word Vriend!
 

Komt u graag in het theater en draagt u ons een warm hart toe? Meld u dan aan als Vriend van vanBeresteyn!
We geven u daar graag iets voor terug.

- u ontvangt de theatergids minimaal een week voordat deze algemeen verspreid wordt en u heeft daarmee voorrang op de inschrijving

- In september ontvangt u twee vriendencheques voor een gratis voorstelling uit een lijst met geselecteerde  vriendenvoorstellingen.

- Regelmatig ontvangt u spontane aanbiedingen voor niet uitverkochte voorstellingen

- U kunt gratis naar de seizoenspresentatie in september

- U wordt uitgenodigd deel te nemen aan de Ronde Tafelgesprekken omstreeks februari

U bent vriend voor € 25,00 per seizoen, uw vriendschap wordt automatisch verlengd in september. Opzeggen kan tot 1 juni. 
Aanmelden kan telefonisch: 0598 317730, per email info@vanberesteyn.nl of via het contactformulier op deze website.
 
 
 


 

Theater vanBeresteyn bedankt haar sponsoren:

De Jonckheren- en Vrouwen van vanBeresteyn
Ondernemers met een maatschappelijke en culturele betrokkenheid
 
De Jonckheren- en vrouwen vanBeresteyn dragen het theater in Veendam een warm hart toe.
Ze ondersteunen door middel van een jaarlijkse bijdrage de ambities van het theater. Daarmee is vanBeresteyn in staat om met regelmaat voorstellingen te boeken die zonder deze sponsorgelden niet mogelijk zouden zijn. 
Ook ondersteunen ze de initiatieven van het theater voor het organiseren van verschillende evenementen zoals een Proms Concert op het Museumplein en de aanschaf van een nieuwe vleugel.
Als tegenprestatie organiseert vanBeresteyn een aantal theateravonden per seizoen voor haar sponsoren waar business to business momenten een rol spelen. 
 
 
Ook geïnteresseerd om toe te treden als Jonckheer- of Vrouw?
Neemt u hiervoor contact op met de directie: 0598 317732 
 
 

 

Hoofdsponsor:

Gegevens Jonckheren en - Vrouwen vanBeresteyn

n.a.v.nieuwe voorwaarden ANBI-Status/ versie 31 mrt 2014

Naam:   Stichting Jonckheren en - Vrouwen vanBeresteyn
RSIN:     817854873
Adres:    Museumplein 5a, 9641 AD Veendam

Doelstelling:
Het organiseren van culturele activiteiten in samenwerking met het Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn te Veendam, meer specifiek: het leveren van bijdragen aan het opnemen van hoogwaardige voorstellingen in het theaterprogramma.

Beleidsplan:
De statuten van de stichting gelden als primaire bron voor het beleidsplan. Deze zijn als bijlage opgenomen in deze site.
Daarenboven is hetvolgende van toepassing:

Wij bieden:
* Eén gratis voorstelling per jaar waarvoor 10 gasten/ relaties kunnen worden uitgenodigd. De gasten worden tevens onthaald op een uitstekend buffet en drankjes voor en na de voorstelling.

* Een gezamenlijk diner in een nader te bepalen restaurant in de regio waaraan door twee vertegenwoordigers van de deelnemende organistaties kan worden deelgenomen, gevolgd door een voorstelling in vanBeresteyn.

* 8 vouchers voor voorstellingen in vanBeresteyn. De keuze voor het benutten van deze vouchers dient in de voorverkoopfase van het theaterseizoen te worden bepaald.

* vermelding op de Jonckheren-pagina met bedrijfslogo in de theatergids die jaarlijks in de maand mei verschijnt in een oplage van ca. 40.000 .

* Vermelding op het Jonckheren- Vrouwen bord bij de ingang van het theater.

*  Vermelding op de Narrow Casting schermen in de foyer van vanBeresteyn.

* Projectie van een bedrijfsadvertentie in de foyer tijdens Jonckherenvoorstellingen

Wij vragen:
* Een bijdrage van € 2000 per kalenderjaar

* Lidmaatschap van minimaal één jaar dat automatisch wordt verlengd, tenzij uiterlijk opzegging plaatsvindt voor 1 oktober van dat jaar.

Bestuurders: 
Voorzitter:                 Ina Burema
Secretaris:                Dick Ploeger
Penningmeester:       Jos Kraan
Adviseur:                  Simon Scholtens (geen bestuurslid)

Bezoldiging:
Bestuurders worden niet bezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Financiele verantwoording:
De financiele gegevens over 2014 worden gepubliceerd op deze site zoals door het bestuur wordt vastgesteld.
 

 

Ontvangsten realisatie 2014                begroting 2014                                                                  
Bijdrage leden 

€ 42.000                         

€ 50.000
Rente € 671,22                           € 650,00
Diverse baten € 0,00                                € 0,00
Totaal € 42.671,22                      € 50.650,00
     
Uitgaven    
kosten voorstellingingen €  8557,25                          € 12.000,00
kosten overige activiteiten €  0,00                                 € 1.000,00
kosten theaterbezoek leden/ diner - €  123,00                          € 1.500,00 
kosten vouchers € 86,00                                €  2.000,00
bestuurskosten € 285,10                              € 175,00
bankkosten € 163,52                              € 150,00
overige kosten € 208,00                              € 800,00
onvoorzien € 0,00                                   € 0,00
totaal lasten

 

€ 9.176,37                          

€ 17.825,00
     
  € 33.494,85                         € 32.825,00
     
bate cultuurcentrum € 30.000,00                         € 30.000,00
Exploitatieresultaat

  €  3.494,85                       

 
     
  BALANS Jonckheren vanBeresteyn  
  activa 2014            2013      passiva 2014                2013
Debiteuren € 671,22               € 8.545,93  
Eigen vermogen   € 36.520,95                  € 28.026,10
Reservering vanBeresteyn   € 67.580,00                  € 65.000,00
Liquide middelen € 105.562,39       € 84.536,26  
crediteuren   € 2.132,66                    € 56,09
  € 106.233,62        € 93.082,19 € 106.233,62                € 93.082,19

 

 

 


 

Downloads

Binnenkort

 • Jandino Asporaat

  24 februari 2017

  Meer
 • Boeing Boeing

  25 februari 2017

  Meer
 • Body Language

  03 maart 2017

  Meer
 • Bobo 3+

  05 maart 2017

  Meer