Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn gaat verbouwen

In Cultuurcentrum vanBeresteyn is een interne verbouwing van start gegaan. Tot en met september 2017 worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De verbouwing is bij de start van het nieuwe culturele seizoen, dat begint in het weekend van de Pruiverij / Oetmaarkt op 2 en 3 september 2017, afgerond.
Werkzaamheden
In juni 2017 worden de 1e en de 2e verdieping van de Bibliotheek verbouwd. In juli 2017 wordt een staalconstructie geplaatst voor een zwevend balkon in de foyer. Na de bouwvakvakantie (eind augustus 2017) tot begin september vindt de afwerking en het schilderwerk plaats.
Toegang
Het gebouw blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor bezoekers. Er wordt voor vervangende looproutes en bewegwijzeringen gezorgd. Hiermee wordt eventuele overlast voor bezoekers beperkt.